Asset Publisher

Trường MN Họa Mi tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thị xã năm học 2016-2017

Trường MN Họa Mi tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thị xã năm học 2016-2017

Thực hiện công văn số 1033/PGD&ĐT ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Phòng giáo dục và đào tạo Đông Triều về kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi Mầm non cấp thị xã năm học 2016-2017. Trường mầm non Họa Mi có 8/18 giáo viên tham gia.


            Các thí sinh tham gia Hội thi phải thể hiện trình độ qua 3 nội dung, bao gồm, thi lý thuyết kiểm tra năng lực, hiểu biết về kiến thức chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong chương trình giáo dục MN, nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm và nhiệm vụ của giáo viên MN; báo cáo sáng kiến kinh nghiệm, kết quả làm đồ dung dạy học, đồ chơi cho trẻ; thi thực hành thông qua tổ chức 2 hoạt động giáo dục tại cơ sở giáo dục đang công tác.

           Thông qua phần thi lý thuyết, Trường đã có 7 thí sinh đủ điều kiện tiếp tục thực hiện báo cáo sáng kiến kinh nghiệm, và thi thực hành tổ chức hoạt động giáo dục. Theo kế hoạch, phần thi thực hành của 7 thí sinh đã diễn ra trong ngày 17 tháng 2 năm 2017. Kết quả đạt 7/7 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thị xã năm học 2016-2017.

              Hội thi do Phòng GD&ĐT Đông Triểu tổ chức, là sân chơi bổ ích đã tạo điều kiện cho giáo viên được giao lưu, học hỏi đồng nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và  giáo dục trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non, nhằm tiếp tục đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác giáo dục và đào tạo của ngành giáo dục thị xã Đông Triều.

Một số hình ảnh

CTV: Như Quỳnh