You need install Flash Player to can view this clip.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Tin tức

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI 

Công tác phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của Chi bộ, nhằm bổ sung cho Chi bộ những đảng viên mới có trình độ chuyên môn, năng lực công tác và phẩm chất chính trị, góp phần tăng cường và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và Đảng viên trong chi bộ.

Công khai hóa về Nhà trường

Công khai thu-chi ngày 15/12/2017 

Tổng số trẻ ăn ở trường: 184 - Điểm trung tâm: 112 trẻ x 12.000đ = 1.344.000đ - Điểm Bắc Sơn: 35 trẻ x 12.000đ = 420.000đ - Điểm Quán Vuông: 37 trẻ x 12.000đ = 444.000đ - Tổng tiền ăn mỗi xuất/01 ngày: 12.000đ - Tổng số tiền ăn của trẻ: 2.208.000đ - Tổng số tiền chi trong ngày: 2.208.000đ - Số tiền dư trong ngày: 0đ .....................

Kh giảng dạy BGH tháng 12/2017 
Lịch trực BGH tháng 12 
KH Tháng 12 năm 2017 
Công khai tài chính 
Công khai thu - chi ngày 24/11/2017 
Tập huấn CNTT cho cán bộ, giáo viên 
Phân công công tác năm học 2017-2018 
lịch trực BGH tháng 11 
BẢNG PHÂN CÔNG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CS-GD TRẺ CỦA GIÁO VIÊN THÁNG 11 NĂM 2017 
KH giảng dạy của BGH tháng 11/2017 
Thông báo giờ gấc đón, trả trẻ năm học 2017 - 2018 
Kế hoạch công tác tháng 11/2017 
CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG 2017-2018 
Cơ sở vật chất 2017-2018 

»More

Calendar
Today: Monday, 18 / 12 / 17
18/12

- Đ/c Nguyễn Thị Mến - HT Kiểm tra việc thực hiện về giờ giấc, nền nếp tại khu trung tâm. Và làm việc tại trường.

- Đ/c Nguyễn Thị Duyên - PHT Kiểm tra VSATTP tại  khu tru trung. Trực và làm việc tại trường.

- Đ/c Trương Thị Tuyết - PHT trực và kiểm tra việc thực hiện giờ giấc, nền nếp tại điểm Quán Vuông.

 

Thông báo

Công khai thu-chi ngày 15/12/2017

Tổng số trẻ ăn ở trường: 184
- Điểm trung tâm: 112 trẻ x 12.000đ = 1.344.000đ
- Điểm Bắc Sơn: 35 trẻ x 12.000đ = 420.000đ
- Điểm Quán Vuông: 37 trẻ x 12.000đ = 444.000đ
- Tổng tiền ăn mỗi xuất/01 ngày: 12.000đ
- Tổng số tiền ăn của trẻ: 2.208.000đ
- Tổng số tiền chi trong ngày: 2.208.000đ
- Số tiền dư trong ngày: 0đ

.....................


Video clip
You need install Flash Player to can view this clip.
Bài hát yêu thích
You need install Flash Player to can view this clip.
Tài nguyên