Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
Lập báo cáo trực tuyến
Đơn vị báo cáo:
Kỳ báo cáo:

Không có báo cáo

Thống kê
Tin tức

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2017 - 2018 

Thực hiện công văn chỉ đạo số: 901/PGD&ĐT- BCĐ v/v tổ chức hội nghị CBVCLĐ năm học 2017-2018, kế hoạch công tác tháng 10. Hôm nay ngày 11 tháng 10 năm 2017 trường mầm non Họa Mi long trọng tổ chức Hội nghị Cán bộ, Viên chức, lao động năm học 2017-2018.

Công khai hóa về Nhà trường

Công khai thu-chi ngày 20/10/2017 

Tổng số trẻ ăn ở trường: 173 - Điểm trung tâm: 113 trẻ x 12.000đ = 1.356.000đ - Điểm Bắc Sơn: 31 trẻ x 12.000đ = .372.000đ - Điểm Quán Vuông: 29 trẻ x 12.000đ = 348.000đ - Tổng tiền ăn mỗi xuất/01 ngày: 12.000đ - Tổng số tiền ăn của trẻ: 2.076.000đ - Tổng số tiền chi trong ngày: 2.076.000đ - Số tiền dư trong ngày: 0đ .....................

KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG TRỰC TRƯỜNG CỦA BAN GIÁM HIỆU THÁNG 10/2017 
KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG TRỰC TRƯỜNG CỦA BAN GIÁM HIỆU THÁNG 09/2017 NĂM HỌC 2017 – 2018 
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 - 2018 
DANH SÁCH CB,GV,NV NĂM HỌC 2017 - 2018 
Công khai tài chính ngày 07/9/2017 
Tài chính công khai ngày 24 tháng 5 năm 2017 
Tài chính công khai ngày 23 tháng 5 năm 2017 
Công khai tài chính ngày 22 tháng 5 năm 2017 
Tài chính công khai ngày 19 tháng 5 năm 2017 
Lịch công tác tháng 5 năm 2017 
Công khai tài chính ngày 5/5/2017 
Lịch trực ban giám hiệu tháng 5 năm 2017 
Nhà trẻ 18-24 tháng tuổi ( Bắc sơn) 
Nhà trẻ 24-36 tháng tuổi 

»Xem thêm

Lịch công tác
Hôm nay: Thứ sáu, ngày 20 / 10 / 2017
7 giờ 00

- Đ/c Nguyễn Thị Mến - HT trực và làm việc tại trường

- Đ/c Nguyễn Thị Duyên - PHT KT VSATTP khu trung tâm

- Đ/c Trương Thị Tuyết - PHT trực đón sớm trả muộn và làm việc tại trường

Thông báo

Công khai thu-chi ngày 20/10/2017

Tổng số trẻ ăn ở trường: 173
- Điểm trung tâm: 113 trẻ x 12.000đ = 1.356.000đ
- Điểm Bắc Sơn: 31 trẻ x 12.000đ = .372.000đ
- Điểm Quán Vuông: 29 trẻ x 12.000đ = 348.000đ
- Tổng tiền ăn mỗi xuất/01 ngày: 12.000đ
- Tổng số tiền ăn của trẻ: 2.076.000đ
- Tổng số tiền chi trong ngày: 2.076.000đ
- Số tiền dư trong ngày: 0đ

.....................


Video clip
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
Tài nguyên