Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Lập báo cáo trực tuyến
Đơn vị báo cáo:
Kỳ báo cáo:

Không có báo cáo

Thống kê
Công khai hóa về Nhà trường

Công khai thu-chi ngày 22/2/2018 

Tổng số trẻ ăn ở trường: 123 - Điểm trung tâm: 80 trẻ x 12.000đ = 960.000đ - Điểm Bắc Sơn: 20 trẻ x 12.000đ = 240,000đ - Điểm Quán Vuông: 23 trẻ x 12.000đ = 276.000đ - Tổng tiền ăn mỗi xuất/01 ngày: 12.000đ - Tổng số tiền ăn của trẻ: 1.476.000đ - Tổng số tiền chi trong ngày: 1.476.000đ - Số tiền dư trong ngày: 0đ .....................

Danh sách CB, GV, NV Trực tết nguyên đán 2018 
Kh phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2018 
Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 
KH giảng dạy BGH tháng 01/2018 
Lịch trực BGh tháng 01/2018 
KH công tác tháng 01/2018 
KH dự toán thu - chi năm 2017 - 2018 
Kh giảng dạy BGH tháng 12/2017 
Lịch trực BGH tháng 12 
KH Tháng 12 năm 2017 
Công khai tài chính 
Công khai thu - chi ngày 24/11/2017 
Tập huấn CNTT cho cán bộ, giáo viên 
Phân công công tác năm học 2017-2018 

»Xem thêm

Lịch công tác
Hôm nay: Thứ sáu, ngày 23 / 02 / 2018
7 giờ 00

- Đ/c Nguyễn Thị Mến - HT trực và làm việc tại trường khu trung tâm

- Đ/c Nguyễn Thị Duyên - PHT kiểm tra bếp ăn, trực điểm Bắc Sơn

- Đ/c Trương Thị Tuyết - PHT kiểm tra bếp ăn, trực điểm Quán Vuông

Thông báo

Công khai thu-chi ngày 22/2/2018

Tổng số trẻ ăn ở trường: 123
- Điểm trung tâm: 80 trẻ x 12.000đ = 960.000đ
- Điểm Bắc Sơn: 20 trẻ x 12.000đ = 240,000đ
- Điểm Quán Vuông: 23 trẻ x 12.000đ = 276.000đ
- Tổng tiền ăn mỗi xuất/01 ngày: 12.000đ
- Tổng số tiền ăn của trẻ: 1.476.000đ
- Tổng số tiền chi trong ngày: 1.476.000đ
- Số tiền dư trong ngày: 0đ

.....................


Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Tài nguyên