Tuyển sinh đầu cấp

Thông tin tuyển sinh TRƯỜNG MN HỌA MI
Năm học 2019 - 2020

Chỉ tiêu tuyển sinh:
183 trẻ:
Hướng dẫn tuyển sinh:
Thông báo tại nhà trường, trên loa đài thôn, xã. Sổ hộ khẩu.
Tuyến tuyển sinh:
Tuyến tuyển sinh : Trẻ mầm non xã bình khê
Điều kiện tuyển sinh:
Là trẻ mầm non sinh năm 2014 đến 2018. Có hồ sơ của trẻ đầy đủ theo quy định của nhà trường.
Hướng dẫn sau đăng ký:
Nộp hồ sơ tại trường
Tin mới nhất