KH giảng dạy BGH tháng 2/2018


KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CỦA BAN GIÁM HIỆU

Tháng 2: Từ 01/2 đến  10/02/2018 ( Từ 10/2 đến 21/2/2018 nghỉ tết nguyên đán)

 

 


 Ngày tháng

Họ và tên

Chức vụ

Lớp

Hoạt động tổ chức

Giáo viên
xác nhận

02/2

Nguyễn Thị Mến

HT

5TB

- Đón trẻ, TDS

- Vệ sinh ăn trưa

Lại Thị Nga

5/2

Trương Thị Tuyết

PHT

4TB

- Đón trẻ, thể dục sáng

- Hoạt động ngoài trời

- Hoạt động chung

Chu Thị Yến

6/2

Nguyễn Thị Duyên

PHT

NTA

- Đón trẻ, TDS; Hoạt động góc

- Hoạt động chung

-  Hoạt động buổi chiều

Lý Thị Mai

 

                                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                   ( Đã ký)

                                                                                                                         Nguyễn Thị Mến

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: