Lịch công tác
Thứ ba, ngày 14/07/2020
7 giờ 00

- Đ/c Nguyễn Thị Mến - HT trực và làm việc tại trường

- Đ/c Nguyễn Thị Duyên - PHT trực điểm Bắc Sơn; kiểm tra, duyệt hồ sơ sổ sách giáo viên tổ nhà trẻ

- Đ/c Trương Thị Tuyết - PHT kiểm tra, duyệt hồ sơ sổ sách tổ mẫu giáo 

Thứ tư, ngày 15/07/2020
7 giờ 00

- Đ/c Nguyễn Thị Mến - HT chỉ đạo Hội nghị tổng kết năm học và ra trường cho học sinh 5 tuổi năm học  2019-2020 tại trường khu trung tâm

Hôm nay: Thứ hai, ngày 13 / 07 / 2020
7 giờ 00

- Đ/c Nguyễn Thị Mến - HT trực và làm việc tại trường khu trung tâm

- Đ/c Nguyễn Thị Duyên - HT trực điểm Bắc Sơn

- Đ/c Trương Thị Tuyết - PHT trực điểm Quán Vuông; duyệt chương trình văn nghệ các lớp, chuẩn bị tổng kết