Tuyển sinh đầu cấp

Thông tin tuyển sinh TRƯỜNG MN HỌA MI
Năm học 2022-2023

Chỉ tiêu tuyển sinh:
- Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2022-2023: 181 trẻ + Trẻ nhà trẻ: 65 trẻ + Trẻ mẫu giáo: 116 trẻ
Hướng dẫn tuyển sinh:
1. Tuyển sinh trực tuyến. Nhà trường xây dựng đường link trực tuyến của đơn vị, gửi cho cha mẹ/người nuôi dưỡng trẻ thực hiện. Bước 1: Phụ huynh học sinh truy cập vào địa chỉ nhà trường đã chia sẻ. Bước 2: Điền các thông tin về đối tượng tuyển sinh theo hướng dẫn trên hệ thống. Bước 3: Mang hồ sơ theo quy định đến trường đăng kí để hoàn tất thủ tục nhập học. 2. Tuyển sinh trực tiếp. Bước 1: Nhà trường tiếp nhận hồ sơ trực tiếp từ phụ huynh thông qua Hội đồng tuyển sinh. Bước 2. Kiểm tra hồ sơ Bước 3. Thông báo kết quả tuyển sinh tới phụ huynh học sinh.
Tuyến tuyển sinh:
- Tất cả trẻ em trong độ tuổi mầm non tại các địa phương - Trường mầm non Họa Mi tuyển sinh tại 03 điểm trường + Điểm trường Phú Ninh + Điểm trường Bắc Sơn + Điểm trường Quán Vuông
Điều kiện tuyển sinh:
- Trẻ em trong độ tuổi từ 03 tháng tuổi đến 06 tuổi theo quy định Điều lệ trường mầm non - Trẻ em khuyết tật được nhập học ở độ tuổi cao hơn so với quy định chung là 03 tuổi
Hướng dẫn sau đăng ký:
- Đơn xin nhập học. - Thông tin về trẻ mầm non đối với trẻ mới nhập trường (nhà trường in mẫu). - Bản sao giấy khai sinh. - Bản sao Bảo hiểm y tế. - Giấy chứng nhận được hưởng ưu tiên: hộ nghèo, cận nghèo, khuyết tật…(nếu có) do Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan có thẩm quyền công nhận. - Bản sao sổ hộ khẩu hoặc giấy đăng kí tạm trú.
Tin mới nhất