27503654_532083520492982_801568442811067317_o.jpg
27625148_532083457159655_2848603571225488515_o.jpg
27710146_532083663826301_3233062506981171485_o.jpg
banner8_700.jpg
bannerup2_700
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Công khai thu-chi ngày 24/03/2023

Tổng số trẻ ăn ở truờng: 167 trẻ X 17,500 = 2.922.500 đ
- Điểm trung tâm: 109 trẻ x 17,500đ = 1.907.500 đ
- Điểm Bắc Sơn: 26 trẻ x 17,500 = 455.000 đ
- Điểm Quán Vuông: 32 trẻ x 17,500đ = 560.000 đ
- Tổng tiền ăn mỗi xuất/01 ngày: 17.500 đ/trẻ
- Tổng số tiền chi trong ngày: 2.922.500 đ
- Số tiền dư trong ngày: 0đ


Lịch công tác
Hôm nay: Thứ bảy, ngày 25 / 03 / 2023

Cảnh quan, môi trường học đường

Công khai thu-chi ngày 24/03/2023 

Tổng số trẻ ăn ở truờng: 167 trẻ X 17,500 = 2.922.500 đ - Điểm trung tâm: 109 trẻ x 17,500đ = 1.907.500 đ - Điểm Bắc Sơn: 26 trẻ x 17,500 = 455.000 đ - Điểm Quán Vuông: 32 trẻ x 17,500đ = 560.000 đ - Tổng tiền ăn mỗi xuất/01 ngày: 17.500 đ/trẻ - Tổng số tiền chi trong ngày: 2.922.500 đ - Số tiền...

Công khai hóa về Nhà trường
Tài nguyên
Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem nội dung này.
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem nội dung này.